Dagenslösning

Problem med dagenslösning.Topp tre irritationsmoment som kunden upplever i en butik kommer kassa köer som nummer ett. På andra plats kommer den varan som saknas i sortimentet och tredje plats kommer att det är för många människor i en butik.

Butikerna förlorar 10% av sina kunder på grund av väntetider och köer.

26% av kunder som går in i butiker för att handla har avslutat sin handel på grund av långa köer.

På grund av dålig service och långa köer har visats i att en medelstor butik förlorar 55% av sina kunder till konkurrenterna.

Dagens "Snabbkassa"

Idag finns det ett alternativ för att undvika långa köer i butiker och det kallas för “snabbkassa” där konsumenterna ska själv gå fram till en ledig kassa och scanna in varorna själv och utföra köpet via kortbetalningsaparat. Denna lösningen uppfyller inte sitt syfte med att vara snabbt och tar tid.

Denna lösningen har kunderna valt med glädje för att slippa stå i kö men oftast har det visat sig att konsumenterna har upplevt det är krångligt att utföra köpet själv och behöver tillkalla personal för hjälp. Personalen är inte alltid tillgängliga då finns det andra som även behöver hjälp och denna processen skapar ytterligare köer. Kunderna har inget annat val än att vänta på sin tur för en ledig kassa.