Konkurrensfördelar

Skippi säkerställer konkurrensfördelar - Tekniskt och ekonomiskt.Inga fler köer.

Mer konsument fokus.

Kostnadseffektiv.

Möjligheten till att flera konsumenter kan utföra sina köp samtidigt leder till ökat flöde i butiken, där det ger handelprocessen ekonomiska fördelar.

Långa köer skapar onödigt stress och dålig stämning i butikerna för personalen samt kunderna. Skippi hjälper dig att undvika köer genom att minska bland annat tiden för utcheckning. Detta i sin tur kan påverka butikens intäkter positivt och förlorar inte sina kunder till konkurenterna.

Dagens kunder förväntar allt bättre kundserivce. Skippi självbetjäningsteknik möjliggör för personalen att alltid ha kunden i fokus. Personalen har även möjlighet att få mer tid till att göra ordning i butiken för att säkerställa ingen vara saknas i sortimentet vilket är en av de tre största problemen konsumenterna upplever.

Kundnöjdhet & Kundupplevelse

De negativa recensioner, på grund av kundens frustration, som sprider sig i social medier kan påverka butiken enormt. Skippi-tjänsten ökar kundlojaliteten och får kunder känna sig privilegierade.