Detta är Skippi.

Skippi, ny innovation som får ditt företag att växa.

Ditt samarbete med Skippi ger dig flera nya kunder som i sin tur ökar din försäljning. Det smidiga handelupplevelsen kommer öka kundnöjdheten där kunder återbesöker butiken oftare. Handeln ska vara miljövänlig, snabb och smidig upplevelse. Skippi hjälper butiker att växa, samtidigt förenklar handel i de fysiska butiker för konsumenter. Trenden är tydlig, de traditionella kassorna är inte längre passande i dagens samhälle.

Skippi säkerställer konkurrensfördelar - Tekniskt och ekonomiskt.

Möjligheten till att flera konsumenter kan utföra sina köp samtidigt leder till ökat flöde i butiken, där det ger handelprocessen ekonomiska fördelar.

Läs mer

Problem med dagens lösning

Topp tre irritationsmoment som kunden upplever i en butik kommer kassa köer som nummer ett. På andra plats kommer den varan som saknas i sortimentet och tredje plats kommer att det är för många människor i en butik.

Läs mer

Miljöpåverkan

Papperskvitton har stor påverkan på miljön. Varje år trycks det ut 1,4 miljarder papperskvitton. För att tillverka dessa kvitto så avverkar man 60 000 träd varje år. Efter konsumenterna får sitt papperskvitto så hamnar den omedelbart i soporna där de inte heller är återvinningsbara. Med Skippi kommer inga papperskvitto skrivas ut.

Med vår lösning till detta problem som väldigt många upplever kan både företag och konsumenter vinna på. Tjänsten som vi erbjuder är i form av en kundanpassad applikation och är en unik lösning som kommer att ändra sättet vi handlar på idag till en mycket smidigare upplevelse. Genom endast få klick i applikationen har kunden utfört sitt köp. Tjänsten kommer möjliggöra för personalen att alltid ha kunden i fokus.

För ett hållbart digitaliserat Sverige: Hänger du med?

Katarina, konsument

“Det finns bättre saker att göra på min tid än att stå och köa”

Jesper, konsument

“Det är viktigt att det finns människor som arbetar på golvet, veta att de finns där för att svara på frågor. Man behöver inte alltid prata med dem men man vill se dem”